Nina

Teacher trainer, graduate student mentor. Originally from Finland, now living, learning & working in the U. S. focusing on deep learning. Passionate about learner agency.

During my career I have been teaching in multiple levels of education – preschool/kindergarten, K-12, TESOL teachers and students, and higher education. Currently I mentor graduate students earning their M.Ed. degrees in  learning & technology, instructional design and curriculum & instruction in the U.S. in a fully online university.

Tähänastisen urani aikana olen opettanut useilla koulutusasteilla – esiopetuksessa, peruskoulussa, TESOL opettajia ja oppilaita, aikuisia, sekä korkeakoulussa. Nykyinen työni on toimia mentorina opettajille ja kouluttajille heidän suorittaessaan maisterintutkintoa opetusteknologiassa ja -suunnittelussa täysin verkko-opiskeluun pohjautuvassa amerikkalaisessa yliopistossa.